Inspreektekst Cultuur en de Gemeente Soest

08-06-2006

Cultuur en de Gemeente Soest

Met het uitkomen van de Collegeverklaring Soest actief en open: aan de slag, waarover u in de Raad van 15 juni mag debatteren, zijn de kaarten van het duale bestuur geschud.

Deze verklaring en het Raadsprogramma 2006-2010 geven de  burgers van Soest een beeld van de beleidsvoornemens en prioriteiten van enerzijds het College, en anderzijds de Raad.

Het maatschappelijk-culturele veld van Soest heeft met verbazing en ongeloof van de Collegeverklaring kennis genomen.

Het is duidelijk dat beleid en middelen die voor dit stukje samenleving relevant zijn, de komende vier jaar volledig van de Raad zullen moeten komen.

De minst onvriendelijke typering van de Collegeverklaring, “minimaal”, is nog te vriendelijk. Het woord cultuur staat er één keer in. Maar het gaat dan om de ambtelijke cultuur, uit de portefeuille van wethouder Krijger.

Over cultuur in de zin van het u bekende begrotingshoofdstuk 8 géén woord.

Wat u als Raad met cultuur wilt kunt u, te beginnen op deze avond, invulling geven als u keuzes maakt met betrekking tot de beschikbare € 164.800.

Uit de Evaluatie Cultuurvisie 2005 en het Programma 2006 kent u de levende behoeften.

Het Cultuurplatform heeft u op 26 mei nog eens die behoeften onder de aandacht gebracht.

Nog steeds heeft het Cultuurplatform het vertrouwen dat de Raad beter het belang beseft van een goed ontwikkeld cultureel leven dan  -kennelijk-  het nu aangetreden College.

Adriaan Pothuizen

Voorzitter Cultuurplatform Soest

8 juni 2006


Nieuwsoverzicht

Partners

Gemeente Soest
RETO
Uit in Soest