NIEUWSBRIEF SPINOZAKRING AUGUSTUS 2017

14-09-2017

In september gaat het nieuwe Spinozaseizoen weer van start.
Dit jaar staan er twee studiegroepen en drie lezingen op het programma.
Op verzoek van velen, die door de weeks werken vinden de studiegroepen dit jaar op zaterdagmiddag plaats.


STUDIEGROEPEN

I. Het Theologisch Politiek Traktaat
Dr. Paul Juffermans

Rond 1665 waren er drie boeken van de Ethica gereed, maar Spinoza onderbrak het werk om te gaan schrijven aan het TTP. Uit de correspondentie tussen Spinoza en Willem van Blijenbergh over de Ethica, begreep Spinoza dat de dit boek nog een brug te ver was voor de mensheid en dat hij eerst moest laten zien dat filosofie en theologie los van elkaar stonden. Dit werd het Theologisch Politiek Traktaat.
In acht bijeenkomsten bespreekt Paul Juffermans met ons dit belangrijke werk van Spinoza.

Er wordt gewerkt met het Theologisch Politiek Traktaat van Fokke Akkerman.
Het boek is met korting te bestellen bij de Spinozakring Soest.
(€ 42,00 i.p.v. € 49,50).

Cursusprijs:   € 190,00 of  € 232,00 incl. boek.
Data:              2017: Zaterdag:  30/9 - 21/10 - 18/11 - 2/12.
                       2018: Zaterdag:  13/1 - 3/2 - 24/2 - 17/3.
Tijd:               14.00 tot 16.00 uur.
Plaats:           Bovenetage Grand Café Soestdijk, Vredehofstraat 6, 3761 HB  Soest.    
Inschrijven via: www.spinozakringsoest.nl


II. Spinoza's Ethica in een nieuw licht
Professor Maarten van Buuren

Op 26 oktober 2017 verscheen de nieuwe vertaling van de Spinoza's Ethica door professor Maarten van Buuren. De vertaling toont nieuwe gezichtspunten op de Ethica op basis van semantisch onderzoek naar de betekenis van Spinoza’s sleuteltermen.
Tijdens vijf cursusbijeenkomsten zal Maarten van Buuren de vijf delen van de Ethica verklaren aan de hand van deze nieuwe inzichten. Hij doet dit in begrijpelijke taal, zodat iedereen aan het eind van de cursus weet waarom de Ethica een van de belangrijkste werken is uit de filosofie.

Cursusprijs:   € 125,00
Data:              2018:  Zaterdag: 31/3 - 14/4 - 28/4 - 26/5 -9/6.
Tijd:               14.00  tot 16.00 uur
Plaats:           Bovenetage Grand Café Soestdijk, Vredehofstraat 6, 3761 HB  Soest.
Inschrijven via: www.spinozakringsoest.nl

 

LEZINGEN

I. Spinoza en Levinas
Drs. Jan Flameling

De grootste Nederlandse denker Spinoza heeft een werk geschreven met de titel Ethica waarin 'het streven te volharden in het eigen bestaan' als het wezen van de mens wordt omschreven en wordt gesteld dat het bepalend zou horen te zijn bij de vormgeving van je bestaan. Het werk van de twintigste -eeuwse denker Emmanuel Levinas wordt door velen omschreven als baanbrekend op het gebied van de ethiek. Door Levinas wordt heteronomie omschreven als het bovenste beginsel van ethiek en gesteld dat ethisch verantwoord handelen begint met 'luisteren naar het gelaat van de Ander'.

In zijn lezing legt Jan Flameling de opvattingen van Spinoza en Levinas uit en vergelijkt deze met elkaar.

Datum:          Zaterdag 4 november 2017
Tijd:              14.00 tot 16.00 uur.
Plaats:           Bovenetage Grand Café Soestdijk, Vredehofstraat 6, 3761 HB  Soest.
Aanmelden:   info@spinozakringsoest.nl
Kosten:          € 14,00 contant en gepast aan de zaal
                       € 11,00 bij vooruitbetaling op NL 44 INGB 0001988601
                       t.n.v. S.C. Pasman - Sakkers

 

II. Spinoza's Ethica in een nieuw licht
Professor Maarten van Buuren

Is komen te vervallen

 

 

III. Hoe modern is Spinoza?
Professor Piet Steenbakkers

Spinoza geldt tegenwoordig alom als boegbeeld van de moderniteit; hij zou daarvan zelfs de voornaamste grondlegger zijn. Onderdeel van dat moderne imago van Spinoza is de veronderstelling dat zijn filosofie de inspiratie is geweest van de enige echte verlichting, namelijk de radicale verlichting. Die wordt dan getypeerd als atheïstisch, materialistisch, revolutionair, egalitair en democratisch, tegenover de gematigde (behoudende, elitaire) verlichting van denkers als Locke en Voltaire. Dat roept de vraag op wat moderniteit eigenlijk behelst en in welke zin Spinoza modern kan worden genoemd.

Professor Piet Steenbakkers is bezig met onderzoek naar deze vragen en zet zijn bevindingen in deze lezing aan ons uiteen. Daarbij komen ook thema’s aan de orde uit zijn afscheidsrede "Spinoza, de legenden voorbij”.

Datum:          Zaterdag 21 april 2018.
Tijd:              14.00 tot 16.00 uur.  

Plaats:           Bovenetage Grand Café Soestdijk, Vredehofstraat 6, 3761 HB  Soest.
Aanmelden:   info@spinozakringsoest.nl
Kosten:          € 15,00 contant en gepast aan de zaal
                       € 12,00 bij vooruitbetaling op NL 44 INGB 0001988601
                       t.n.v. S.C. Pasman - Sakkers 

Ik hoop u allen weer te ontmoeten bij een van de studiegroepen of de lezingen.

Met vriendelijke groet,

Gonny Pasman - Sakkers
info@spinozakringsoest.nl
www.spinozakringsoest.nl


Nieuwsoverzicht

Partners

Uit in Soest
Gemeente Soest
RETO