Cultuurplatform Soest

Het Cultuurplatform Soest heeft als doel de kunst en cultuur in Soest en Soesterberg te stimuleren, verrijken en faciliteren en de belangen van de aangesloten leden te behartigen.

Daartoe wil het Cultuurplatform:

  • gesprekspartner en belangenbehartiger zijn van het culturele veld
  • gesprekspartner en klankbord zijn van de gemeente op cultureel gebied
  • invloed uitoefenen op het gemeentelijke cultuurbeleid
  • partijen uit het culturele veld met elkaar in contact brengen en samenwerking stimuleren
  • promotie van kunst en cultuur binnen de gemeente stimuleren
  • vanuit expertise en antennefunctie stimulerend en coördinerend optreden
  • culturele projecten c.q. activiteiten initiëren en/of coördineren en daarover adviseren
  • de ‘spin in het web’ zijn in de culturele sector binnen Soest en Soesterberg

Lees verder wat wij doen om onze doelen te bereiken en wat onder meer onze concrete activiteiten zijn

Laatste Nieuws

2 December '16

Jong talent met een kostbaar instrument!

Muziekkring Eemland organiseert zondag 11 december weer haar jaarlijkse NMF-concert Het is inmiddels een vaste traditie in het programma van Muziekkring Eemland: elk jaar wordt er een concert geprogrammeerd waarmee extra aandacht wordt gevraagd voor het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds (NMF). D...

Lees verder

Partners

Uit in Soest
RETO
Gemeente Soest