Bestuur

  Peter Schipper - Voorzitter
  Heideweg 38
  3768 BC Soest
  06 81 83 75 05
  peterjschipper@gmail.com

  Jet (Harriët) Lemstra - Penningmeester 
  Lindenlaan 4
  3761 CM Soest
  06 33 15 50 82
  penningmeester@cultuurplatformsoest.nl

  Joan Heidinga - Atelierlint
  Korte Middelwijkstraat 2
  3764 DB Soest
  06 22 27 75 63
  familie@heidinga.net

  Meindert Schmidt - Secretaris
  Bosstraat 67
  3766 AC Soest
  06 20 70 53 94
  mjpschmidt@planet.nl

  Chris Rodenburg - Website & Social Media,  
  Cultuurboek

  Soesterbergsestraat 19
  3768 EA Soest
  035 603 51 70
  chrisrodenburg@gmail.com

  Bert Smit - Adviseur
  Louise de Colignylaan 3
  3761 DD Soestdijk
  035 601 98 15
  arlmsmit@gmail.com

Partners