Doelstellingen Cultuurplatform Soest

Links online spreekuur Corona-ondersteuning

De verruiming van de gemeentelijke Corona-ondersteuning biedt nieuwe mogelijkheden voor culturele zelfstandigen en organisaties in onze gemeente. Gwen Visser, de beleidsambtenaar Cultuur van onze gemeente, biedt via twee online spreekuren de mogelijkheid eventuele vragen direct te beantwoorden. De online spreekuren lopen via Microsoft Teams, klik op de link van het spreekuur van jouw keuze om deel te nemen:

Donderdag 26 mei van 16.00 tot 17.00 uur
Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

Donderdag 26 mei van 19.30 tot 20.30 uur
Klik hier om deel te nemen aan de vergadering 

NB: de link is pas enkele minuten voor de starttijd actief Het Cultuurplatform Soest heeft als doel de kunst en cultuur in Soest en Soesterberg te stimuleren, verrijken en faciliteren en de belangen van de aangesloten leden te behartigen.

Daartoe wil het Cultuurplatform:

  • gesprekspartner en belangenbehartiger zijn van het culturele veld
  • gesprekspartner en klankbord zijn van de gemeente op cultureel gebied
  • invloed uitoefenen op het gemeentelijke cultuurbeleid
  • partijen uit het culturele veld met elkaar in contact brengen en samenwerking stimuleren
  • promotie van kunst en cultuur binnen de gemeente stimuleren
  • vanuit expertise en antennefunctie stimulerend en coördinerend optreden
  • culturele projecten c.q. activiteiten initiëren en/of coördineren en daarover adviseren
  • de ‘spin in het web’ zijn in de culturele sector binnen Soest en Soesterberg

Lees verder wat wij doen om onze doelen te bereiken en wat onder meer onze concrete activiteiten zijn

Laatste nieuws

Balletstudio Sylvia geeft voorstelling in de Speeldoos

De PaltzBi├źnnale 2022 gaat bijna van start

Peter van Oostzanen in de Grote Kerk van Edam

Partners