Pop-up museum De Ontdekking wint Cultuurprijs

De winnaar van de gemeentelijke Cutuurprijs Soest 2021 is Pop-up museum De Ontdekking. Gezien de Corona beperkingen was de uitreiking alleen te volgen via Livestream, die kun je terugkijken op de volgende link: klik hier

Het Cultuurplatform Soest heeft als doel de kunst en cultuur in Soest en Soesterberg te stimuleren, verrijken en faciliteren en de belangen van de aangesloten leden te behartigen.

Daartoe wil het Cultuurplatform:

  • gesprekspartner en belangenbehartiger zijn van het culturele veld
  • gesprekspartner en klankbord zijn van de gemeente op cultureel gebied
  • invloed uitoefenen op het gemeentelijke cultuurbeleid
  • partijen uit het culturele veld met elkaar in contact brengen en samenwerking stimuleren
  • promotie van kunst en cultuur binnen de gemeente stimuleren
  • vanuit expertise en antennefunctie stimulerend en coördinerend optreden
  • culturele projecten c.q. activiteiten initiëren en/of coördineren en daarover adviseren
  • de ‘spin in het web’ zijn in de culturele sector binnen Soest en Soesterberg

Lees verder wat wij doen om onze doelen te bereiken en wat onder meer onze concrete activiteiten zijn

Laatste nieuws

Training en themabijeenkomst Samen Slim Deelnemers Werven

Expositie eindexamenwerk Nederlandse Keramiekopleiding

Partners