Kunstmagneetschool De Egelantier (OBS)


NB: DE EGELANTIER DOET ALLEEN OP ZONDAG MEE MET HET KUNSTLINT IN DE LENTE

Kunstmagneetschool De Egelantier: een verdieping van ons onderwijs

Onze school is een plaats in de buurt waar kinderen en volwassenen met verschillende culturele en religieuze achtergronden elkaar ontmoeten. Vanuit onze openbare achtergrond willen wij een ontmoetingsplaats zijn, waar kinderen en volwassenen met elkaar en van elkaar kunnen leren. Naast de verplichte leerstof, de kennisvakken zoals taal, rekenen, lezen en wereldoriëntatie, die alle basisscholen moeten onderwijzen, wordt ruim aandacht besteed aan Kunst en Cultuur, waarbij muziek en beeldende vorming extra aandacht krijgen. Dat noemen we magneetvakken. Magneten trekken aan en deze magneetvakken maken ons onderwijs dan ook extra aantrekkelijk, vooral omdat zij het zelfvertrouwen van de kinderen vergroten. Zij bieden de kinderen de mogelijkheid om te genieten en om zowel binnen als buiten de school te laten zien wat ze kunnen.

Smitsweg 311 (routebeschrijving)
3765 CJ Soest

info@bredeschoolsoest.nl
http://www.bredeschoolsoest.nl

Terug naar overzicht

Partners

Gemeente Soest
Uit in Soest
RETO