Privacywet (AVG)

Hoe gaat Cultuurplatform Soest om met gegevensverwerking in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (beter bekend als de Privacywet)?

Gegevensverwerking

Cultuurplatform Soest slaat gegevens op van leden en vermeldt die op de website www.cultuurplatformsoest.nl. Daardoor is er sprake van verwerking van persoonsgegevens. Het gaat om naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, website en facebookadres. Niet van alle leden zijn alle gegevens verwerkt; op www.cultuurplatformsoest.nl is te zien welke gegevens van wie of welke organisatie zijn verwerkt.

Doel van de gegevensverwerking

Het Cultuurplatform Soest stimuleert, verrijkt en faciliteert de kunst en cultuur in Soest en Soesterberg en behartigt de belangen van de aangesloten leden. Daartoe brengt het platform partijen uit het culturele veld met elkaar in contact, stimuleert de samenwerking en bevordert de promotie van kunst en cultuur binnen de gemeente. Ook organiseert het Cultuurplatform activiteiten in het belang van alle leden zoals de arrangementen met Hilton en 3 x per jaar een Cultureel Café om leden met elkaar in contact te brengen.

In het licht van onze activiteiten wordt door het Cultuurplatform Soest een overzicht bijgehouden van de aangesloten leden met hun gegevens en wordt informatie van hen vermeld op de website van het Cultuurplatform (www.cultuurplatformsoest.nl) om zo hun activiteiten voor een breed publiek onder de aandacht te brengen.

Tweejaarlijks organiseert het platform het Atelierlint en geeft het Cultuurboek uit. Ook hiervoor worden persoonsgegevens verwerkt. Als je aan het Atelierlint en/of het Cultuurboek meedoet, wordt bij de communicatie daarover je toestemming voor deze gegevensverwerking gevraagd.

Gebruik van de gegevens

Toestemming

Aan personen en organisaties die per 25 mei 2018 lid waren, is gevraagd toestemming te geven voor deze gegevensverwerking. Aan nieuwe leden wordt toestemming gevraagd bij het aangaan van het lidmaatschap.

Rechten

Als betrokkene van deze gegevensverwerking hebben deze personen en organisaties de volgende rechten:

Als een persoon of organisatie van een of meer van deze rechten gebruik wil maken, kan dat kenbaar worden gemaakt door een mail te sturen naar info@cultuurplatformsoest.nl. Het Cultuurplatform zal hierop zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 1 maand reageren.

Soest, mei 2018

Partners

RETO
Gemeente Soest
Uit in Soest