Gemeentelijke subsidies

Op het gebied van cultuur kent de gemeente Soest de volgende subsidies:

Budget maatschappelijk cultureel belang
Aan organisaties die activiteiten ontwikkelen ter bevordering van het maatschappelijk cultureel belang en aan samenwerkingsprojecten van twee of meer culturele instellingen, kan een subsidie worden verleend voor activiteiten. Lees verder.

Budget grotere en meerjaren culturele projecten
Aan rechtspersonen die een groot of meerjaren cultureel project organiseren in Soest/Soesterberg gericht op een groot deel van de Soesterbevolking kan een projectsubsidie worden verleend voor maximaal 3 jaar. Lees verder.

Jeugdcultuurfonds
Het Jeugdcultuurfonds is er voor kinderen en jongeren van 6 tot en met 18 jaar, die om financiële reden geen lid kunnen worden van een toneelclub of les kunnen nemen aan een muziekschool of andere instelling voor actieve kunstbeoefening. Lees verder.

100-stoelenregeling
Aan instellingen die een optreden van culturele aard organiseren gericht op de Soester bevolking kan een incidentele subsidie verleend worden. Het hoofddoel van deze regeling is voldoende publiek bij optredens krijgen en cultuurparticipatie bevorderen. Lees verder.

Partners

Gemeente Soest
RETO
Uit in Soest