Ledenbijeenkomst 16-1-2007 - persbericht

11-12-2006

Soest, 11 december 2006

 

Persbericht

Ledenbijeenkomst Cultuurplatform Soest

Subsidie presentatie Prins Bernhard Cultuurfonds

 

Op dinsdagavond 16 januari vindt er in het gebouw van de Culturele Vereniging Artishock aan de Steenhoffstraat 46a de jaarlijkse ledenvergadering plaats van de Stichting Cultuurplatform Soest.

Deze vergadering start om 20.00 uur en staat open voor alle bestuursleden van culturele organisaties in Soest, kunstenaars, politieke afgevaardigden en cultureel belangstellenden.

De avond zal uit een drietal onderdelen bestaan.

Allereerst zal het Prins Bernhard Cultuurfonds rond 20.15 uur een presentatie geven over haar organisatie en de mogelijkheden voor het aanvragen van subsidies.

Hierna zal het Cultuurplatformbestuur haar plannen ontvouwen met betrekking tot haar activiteiten in 2007. Het bestuur van de nieuwe Stichting Cultuurfestival Soest zal in gaan op de wijze waarop het 5e Cultuurfestival op zaterdag 2 juni in Soest gestalte gaat krijgen. Natuurlijk is er ruim gelegenheid voor het stellen van vragen.

De bijeenkomst zal naast een informatief karakter ook een sociaal karakter hebben. Zo zal er gezorgd  worden voor een muzikaal intermezzo en is er gelegenheid elkaar na afloop aan de bar van Artishock  te ontmoeten.

Voor meer informatie:

Bert Smit: 035 – 6019815

www.cultuurplatformsoest.nl


Nieuwsoverzicht

Partners

Gemeente Soest
RETO
Uit in Soest