Uitbreiding bestuur Cultuurplatform 2006

10-12-2006

Soest, 10 december 2006

 

Uitbreiding bestuur Cultuurplatform Soest

De Stichting Cultuurplatform Soest heeft recentelijk de Stichting Cultuurfestival Soest opgericht. Deze nieuwe Stichting zal zich specifiek bezighouden met het organiseren van het jaarlijkse Cultuurfestival.

Enkele bestuursleden van het Cultuurplatform zijn toegetreden tot het bestuur van het Cultuurfestival waardoor continuïteit verzekerd is en de inmiddels opgedane ervaring beschikbaar blijft.

Door deze overstap ontstond een tweetal vacatures binnen het bestuur van het Cultuurplatform welke inmiddels zijn ingevuld. Tot het Cultuurplatformbestuur zijn toegetreden;

Jan Hazelaar, voorzitter van de kunststichting Hazart, landelijk bekend inzake zijn grote betekenis voor de (beeldende)kunst, waarvoor hij samen met zijn vrouw Ali van den Berg o.a. in Soest actief is.

Andries Schokker, bestuurslid van de Culturele Vereniging Artishock.

Zij zullen de zittende bestuursleden, Adriaan Pothuizen, Gerda Masselink en Bert Smit gaan versterken.

Het Cultuurplatformbestuur zal zich specifiek bezig houden met de contacten met het Culturele veld in Soest. Hierbij zal zij het komend jaar inventariseren welke verwachtingen en wensen er bij de diverse Culturele organisaties en kunstenaars leven voor wat betreft de verbetering van de Culturele infrastructuur binnen onze gemeente.

Het Cultuurplatform zal op basis van deze informatie een middenlange termijn visie opstellen waarmee men door een goede onderlinge samenwerking, de Soester ondernemers en de politiek wil blijven betrekken bij de verdergaande verbetering van het culturele klimaat in Soest.

Hiernaast zal het Cultuurplatform in nauwe samenwerking met de Cultuurconsulent en het Cultuurpunt mede organisator blijven van het periodieke Cultureel Café en de jaarlijkse Jac. van Looylezing.

Tevens zal het zijn  medewerking geven aan het jaarlijks terugkerend Kunstroute evenement “Kunst* Bedrijven”.

Aan nieuwe kunst en culturele initiatieven die een weerspiegeling van samenwerking zijn, zal het steun verlenen.

 

Voor meer informatie kan men zich wenden tot het secretariaat: 035-6019815 of onze website: www.cultuurplatformsoest.nl


Nieuwsoverzicht

Partners

RETO
Gemeente Soest
Uit in Soest