Accentuering "Nieuw beleid" (Begroting 2007-2010)

02-10-2006

Accentuering “Nieuw beleid” Cultuurplatform (Begroting 2007 – 2010)

(Boven bestaand beleid en in willekeurige volgorde)

1. Informatieborden bij invalswegen Soest       (eenmalig 3.500, jaarlijks 5.000)

Een positief communicatiemiddel voor evenementen die Soest - breed aandacht verdienen. Eventueel met subsponsoring d.m.v. kleine logo's van Soester bedrijven. Zie ook het voorbeeld in de gemeente Zeist !!! Verdere uitwerking door de gemeente Soest i.s.m. het Cultuurplatform/Cultuurconsulent.

2. Cultuurfestival met Perfect Sky parasol        (2007 extra 1.500 Euro, vanaf 2008 jaarlijks 7.500)

 Het eerste jaar (2003) ontvingen wij 7.000 Euro, hierna 6.000. Afgelopen jaar extra t.b.v. Parasol 1.500. Ook in 2007 willen wij droog staan en vragen 1.500 extra. Vanaf 2008 verzoeken wij continuering van het Cultuurfestival met een subsidie van 7.500 per jaar.

3. "Met je buur naar Cultuur"                      (1.500 gemeente + bijdrage uit wijkbudget)

Een belangrijke nieuwe (wijkgerichte) activiteit die er voor zal zorgdragen dat veel jongeren (met hun ouders) in de betreffende wijk naar deze cultuurdag komen, waardoor men mede gestimuleerd wordt zelf aan cultuur deel te nemen. Deze wijk cultuurdag, die de sociale cohesie binnen een wijk sterk positief zal beïnvloeden, kan dan aan het begin van het Culturele seizoen plaatsvinden. (bijvoorbeeld rond 1 september)

De uitvoering ligt bij het Cultuurplatform in nauwe samenwerking/afstemming met de Gemeente en de wijkvereniging. Het idee is om eenmaal per jaar een wijk in Soest aan te wijzen waar deze happening gaat plaatsvinden, te starten met De Boerenstreek.

Het Cultuurplatform zal met bewoners en een aantal leden (Harmonie, schilderclub, zangkoor, etcetera) op het plantsoen in de Boerenstreek een aantal workshops opzetten waaraan kinderen uit de wijk meedoen. De deelnemende culturele organisaties zullen zelf ook een uitvoering/expositie ten gehore brengen.

4. Huurcompensatieregeling              (Huurcompensatiepotje van 5.000 Euro jaarlijks)

Leden van het Cultuurplatform kunnen v.w.b de wat duurdere accommodaties (IDEA, Oude Kerk, Cabrio etc.) een beroep doen op dit bescheiden fonds waarbij men de huurkosten voor 50% krijgt vergoed en hierdoor de accommodaties ook meer worden gebruikt.

5. Cultuurprogrammeringsfonds               (i.o.m. de gemeente te bepalen reservepost)

Een garantiefonds waarop leden van  het Cultuurplatform een beroep kunnen doen indien de opbrengsten door minder kaartverkoop tegenvallen. Hiervoor zullen criteria moeten worden opgesteld. Met deze regeling wordt voorkomen dat organisaties uitvoeringen niet meer durven de programmeren omdat men kans loopt in financiële problemen te geraken.

6. Accommodatie onderzoek             (Kosten dienen uitgewerkt met betrokkenen)

Het lijkt ons verstandig om in te zetten op die accommodatie(s) die het meest urgent om steun verlegen zit(ten). Wel zal deze accommodatie dan ook regelmatig voor culturele activiteiten (Soest breed) moeten worden ingezet.

Voor de komende periode geven wij prioriteit aan faciliteitenverbetering van De Oude Kerk  en het Openluchttheater Cabrio. Hiernaast pleiten wij voor een onderzoek naar de mogelijkheden ter verbetering van Theater IDEA i.v.m. het vrijkomen van de Johannesparochie.

7. Continuering inzet Cultuurconsulent    (Na febr. 2007. Kostenpost i.o.m. IDEA)

Gezien de inzet van de Cultuurconsulent t.b.v. het Culturele veld als onafhankelijk adviseur, informatiebemiddelaar en cultuur aanjager, is inzet na februari ook dringend gewenst.


Nieuwsoverzicht

Partners

Gemeente Soest
RETO
Uit in Soest