Opdrachtformulering College 2006-2010

09-02-2006

Denktank “Culturele impuls 2006”           (9 februari 2006)

Opdrachtformulering College

A)    Korte termijn (Uitvoering afgerond vòòr 1 september 2006)

B)    Opdrachtformulering college zittingsperiode    2006 – 2010

A)   Korte termijn

 • Directe doorzetting (zo mogelijk via afd. Planologie & Bouwen) onderzoek knelpunten accommodatiebeleid, waarbij o.b.v. prioriteiten, kostenindicatie per locatie inzake uitvoering. (vòòr 1 september afgerond i.v.m. begroting 2007)
 • In april inrichten gemeentelijke werkgroep, waarin raadsleden en platform, t.b.v. actualisering kaderstelling cultuurvisie 2006 – 2010 en opdrachtformulering nieuw College. Afgerond vòòr 1 september 2006, met terugkoppeling naar culturele veld.

B)   Opdrachtformulering college zittingsperiode 2006 – 2010

 • Algemeen
 • Aanscherpen Cultuurvisie nieuwe Raadsperiode
 • Substantiële beschikbaarheid Cultuurambtenaar met voldoende commitment vanuit de gemeente
 • Cultuurbereik en promotie
 • Informatieborden bij 5 invalswegen van Soest (Reeds eerder met positieve instemming in de Raad behandeld op 29 september 2004)
 • Culturele ladder gedurende proefperiode 10 x p/jr. huis aan huis (via TNT-post +/- 12.000 p/j in 15.660 brievenbussen)
 • Cultuurfestival Soest gedurende nieuwe raadsperiode continueren
 • Project: “Cultuur in de wijk” (Met je buur(t) naar cultuur), door aan te haken bij wijkgerichte activiteiten, waardoor meer culturele betrokkenheid in de wijk ontstaat.
 • Accommodatiebeleid
 • Huurcompensatie t.b.v. de amateurkunst voor gebruik van (theater)zaalruimte, zoals Idea, Cabrio, Artishock, Cenakel, Oude Kerk etc.) via uitbreiding van het fonds kleine culturele voorzieningen van 10.000 naar 13.000 Euro per jaar.
 • Steun uitbreidingsplannen Foyer/leescafé theater Idea en het optimaal benutten van de multifunctionele accommodatie aan de Willaertstraat. (i.v.m. het beschikbaar komen van de Joanneskerk)

“Liever gezellig uit in Soest, dan Soest uit!”

 • Uitvoering (urgente) knelpunten uit onderzoek accommodaties
 • Cultuurconsulent
 • Cultuurconsulent als onafhankelijke adviseur, informatiebemiddelaar en cultuur aanjager, voor het gehele culturele veld continueren
 • Stimulering doelgroepen
 • Cultuureducatie bevorderen waardoor jongeren meer betrokken raken bij de cultuur
 • Initiatieven als een jongerenplatform en C- 4 als nieuw beleid financieel ondersteunen.
 • Oprichten van een speciaal “Cultuurprogrammeringsfonds”
 • Als nieuw beleid, een nieuw subsidiefonds waaruit structureel gelden beschikbaar moeten komen voor programma’s, waardoor de diverse podia een betere en zekerder programmering kunnen voorbereiden en uitvoeren. (Jaarlijks 50.000 Euro beschikbaar stellen)
 • Duidelijke criteria opstellen waaraan een verzoek moet voldoen (bijv. xx% van totale uitkoopsom, maximum van €.x.xx per verwachte bezoeker etcetera).
 • Gemeentelijke subsidiefondsen
 • Meer transparantie doorvoeren, waardoor budget en besteding inzichtelijk wordt.
 • Inzage door indiener van het ambtelijk advies
 • Subsidie aanvraag procedure versnellen (Kleine culturele voorzieningen, Fonds maatschappelijk cultureel belang)
 • Grand Café
 • Het bevorderen van een Grand Café in Soest, als sociaal- en cultureel trefpunt voor alle geledingen uit de Soester bevolking. (bijv. De Lindenhof)
 • Kaderstelling Cultuurvisie
 • Jaarlijkse evaluatie cultuurvisie i.s.m. het Cultuurplatform

 

DEELNEMERS DENKTANK “CULTURELE IMPULS 2006”

Bert Smit                                 Bestuurslid Cultuurplatform / Discussieleider    

Jan Visser                               Bestuurslid Cultuurplatform                      

Joan Heidinga                         Cabrio                                             

Jolanda aan de Stegge           Artishock                              

Akke Wiersma                         Idea                                       

Antoinette van Arts                 Balans                                             

Patricia Adema                       Odeon / Muziekgezelschappen            

Folkert Sluiter                          jongeren / Bands                    

Hanneke Delis                         Muziekschool                                    

Berna Kousemaker                  Koren                                     

Imelda Lavaleye                      Beeldend kunstenaar

 

INDIVIDUELE CONSULTATIE  CONCEPTNOTITIE “CULTURELE IMPULS 2006”

Wim de Kam

Werner Paans

Kees Waagmeester

 

De notulen van de denktankvergaderingen zijn te vinden op de website van het Cultuurplatform: www.cultuurplatformsoest.nl

 


Nieuwsoverzicht

Partners

RETO
Uit in Soest
Gemeente Soest