Denktank Notulen

01-02-2006

Notulen van de denktankvergadering op 17 januari 2006 inclusief aanvullingen op 31 januari)

Aanwezig: allen

Bert opent de vergadering en heet iedereen zeer welkom. Er wordt stil gestaan bij het plotseling overlijden van het platformlid Lydie Wind. Bert legt uit wat de bedoeling is van deze bijeenkomst: Vanavond nagaan wat er terechtgekomen is van de Kaderstelling Cultuurvisie en wat de directe knelpunten zijn die iedereen ervaart en die op korte termijn ter hand moeten worden genomen. (binnen 12 maanden) Alle deelnemers stellen zich even voor.

Bekijk hier het hele artikel.


Nieuwsoverzicht

Partners

Gemeente Soest
RETO
Uit in Soest