'Verschillen laten zien en overeenkomsten zoeken'

14-10-2005

Startnotitie doelgroepen binnen het cultuurbeleid

”Verschillen laten zien en overeenkomsten zoeken”

Aanleiding

Begin 2004 is door de gemeenteraad de cultuurvisie 2004-2010 vastgesteld. In deze visie geeft de gemeenteraad de uitgangspunten en doelstelling aan waaraan het cultuurbeleid de komende jaren moet voldoen (beleidskader). Dit aangegeven kader in de cultuurvisie bestaat uit verschillende beleidsvoornemens. Het is vervolgens de taak van het college om aan deze beleidsvoornemens concrete invulling te geven.

Eén van de voornemens is nagaan hoe allochtone inwoners en jeugd meer bij de cultuur van Soest kunnen worden betrokken. In deze startnotitie, met als ondertitel “Verschillen laten zien en overeenkomsten zoeken”, zal op dit voornemen worden ingegaan en zal de aanpak van dit voornemen beschreven worden.

Bekijk hier het hele artikel.


Nieuwsoverzicht

Partners

RETO
Uit in Soest
Gemeente Soest