Kaderstelling Cultuurvisie '04-'10

03-12-2003

De huidige cultuurnota is geschreven in 1998 en gezien alle recente ontwikkelingen zijn onderdelen ervan aan vernieuwing toe. In dat kader is besloten om een hernieuwde cultuurvisie te ontwikkelen waarvoor nadrukkelijk de raad de kaders stelt in nauwe betrokkenheid met (vertegenwoordigers van) het culturele veld. Hiertoe is een voorbereidingsgroep samengesteld van raadsleden met toegevoegd een lid van het cultuurplatform om een notitie op te stellen. Een eerste concept is besproken tijdens een brede bijeenkomst, waarbij alle betrokkenen zijn uitgenodigd hun bijdrage en visie te geven. De notitie zal uiteindelijk aan de raad worden aangeboden. Na vaststelling door de raad zal het college de concrete invulling gaan geven aan deze beleidskaders.

Lees hier het volledige artikel.


Nieuwsoverzicht

Partners

RETO
Uit in Soest
Gemeente Soest