Inspreken bij De Ronde over bezuinigingen

30-10-2014

Op donderdag 30 oktober heeft Bert Krijger, voorzitter van het Cultuurplatform, ingesproken bij de openbare vergadering van De Ronde over de op handen zijnde bezuinigingen op cultuur. Bert: "Een aantal positieve opmerkingen, graag doe ik dat namens het Cultuurplatform. Maar ook een aantal ‘bemerkingen’. Uit het Coalitieakkoord: april 2014. Wat is onze visie en wat willen we bereiken? De grote veranderingen die onze gemeente de komende jaren te wachten staan, vergen een andere, daarop toegeruste bestuursstijl en aanpassing van de verhoudingen tussen burger en gemeente (burgerparticipatie). Wij achten het noodzakelijk om in onze bestuursstijl een grondhouding uit te dragen van vergroting van de betrokkenheid en inzet van onze inwoners (burgerparticipatie, ruimte voor initiatieven vanuit de samenleving) en van een terugtrekkende overheid die ‘durft’ los te laten.  Lees verder.


Nieuwsoverzicht

Partners

Uit in Soest
Gemeente Soest
RETO