Peter Schipper voorzitter Cultuurplatform Soest

19-03-2016

Zoals jullie deze week ook in de Soester Courant hebben kunnen lezen is Peter Schipper vanaf 11 maart de nieuwe voorzitter van Stichting Cultuurplatform Soest. Hij volgt Bert Krijger op die de afgelopen jaren met veel enthousiasme en inzet het voorzitterschap heeft bekleed. Tijdens het Cultureel Café op 24 juni wordt door het culturele veld officieel van Bert Krijger afscheid genomen.

Peter Schipper heeft jarenlang zijn eigen communicatieadviesbureau geleid en is al langere tijd actief als beeldend kunstenaar. Als nieuwe voorzitter wil hij bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het Cultuurplatform, een goed overleg met de gemeente en de samenwerking tussen de verschillende culturele instellingen en tevens nieuwe zaken initiëren. Zijn visie is dat het grote en diverse cultureel aanbod van Soest/Soesterberg behouden moet blijven gezien de artistieke, maatschappelijke en economische waarden daarvan. Kunst en cultuur zijn noodzakelijk voor de ontplooiing van mensen en voor de ontwikkeling van creativiteit en dragen in belangrijke mate bij aan de aantrekkelijkheid van onze gemeente. Naast het voorzitterschap van het Cultuurplatform Soest is Peter Schipper als bestuurslid betrokken bij Uit in Soest en het Eemsnoer.

Cultuurplatform Soest
Het Cultuurplatform Soest heeft tot doel de kunst en cultuur binnen de gemeente Soest/Soesterberg te stimuleren, verrijken en faciliteren en tevens de belangen van de aangesloten leden te behartigen. Daartoe is het Cultuurplatform gesprekspartner en belangenbehartiger van het culturele veld en gesprekspartner en klankbord voor de gemeente op cultureel gebied.

Een greep uit de vele activiteiten: Het Cultuurplatform organiseert regelmatig bijeenkomsten met de leden om samen plannen en wensen voor de toekomst te formuleren en brengt de vele culturele activiteiten binnen de gemeente onder de aandacht. Het verzorgt, met het Cultuurpunt, de verkiezing voor de gemeentelijke Cultuurprijs en Cultuur Stimuleringsprijs. Maar ook het Cultureel Café en diverse activiteiten in het belang van alle deelnemers of deelnemersgroepen zoals de atelierroute Kunstlint. Begin 2017 geeft het Cultuurplatform voor de tweede keer  het Cultureel Jaarboek uit met een korte presentatie van alle leden en is momenteel bezig creatieve activiteiten op te zetten voor statushouders in het COA Soesterberg.


Nieuwsoverzicht

Partners

RETO
Gemeente Soest
Uit in Soest