Cultuurplatform organiseert 6 maart verkiezingsdebat 'Cultuur Kiest' in Idea

27-02-2018

Op 21 maart a.s. zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Wat betekenen de programma’s van de diverse partijen voor de kunst en cultuur in Soest en Soesterberg? Om dat duidelijk te krijgen organiseert het Cultuurplatform Soest op 6 maart a.s. in Idea het verkiezingsdebat ‘Cultuur Kiest’. Elf partijen hebben al toegezegd deel te nemen en iedereen die Kunst en Cultuur in onze gemeente een warm hart toedraagt is welkom bij dit debat.

Kunst en cultuur hebben artistieke, maatschappelijke en economische waarde en dragen in belangrijke mate bij aan de aantrekkelijkheid van onze gemeente. Ook zijn ze noodzakelijk voor de ontplooiing van mensen en voor de ontwikkeling van creativiteit.
Wat betekenen de programma’s van de verschillende partijen voor de kunst en cultuur in onze gemeente? Niet alleen als cultureel, maar ook als sociaal maatschappelijk bindmiddel? En wat betekent dat voor de vele kunstenaars in Soest, voor de culturele organisaties en voor het kunstonderwijs?

Verkiezingsdebat over Kunst en Cultuur
Om dat duidelijk te krijgen organiseert het Cultuurplatform Soest een verkiezingsdebat over kunst en cultuur onder de naam ‘Cultuur Kiest’. Waarin het platform verder wil komen dan de constatering in veel programmateksten ‘dat Cultuur heel belangrijk is’.
Het debat vindt plaats op 6 maart a.s. in de theaterzaal van Idea.
De volgende partijen zijn hierbij aanwezig: CDA, CU/SGP, D66, GGS, de Jonge Honden, LAS, LTR, Ons Soesterberg, PvdA, Soest2002, VVD en GroenLinks.

Elke partij krijgt gelegenheid de culturele paragraaf heel kort toe te lichten. Vervolgens kunnen zij op basis van stellingen het debat aangaan met zowel het publiek als elkaar. De gespreksleiding is in handen van de Harm Jan Luth, voorzitter van Artishock.

Iedereen is welkom
Iedereen is van harte welkom en kan – zo men wil – actief aan het debat deelnemen. Willen bezoekers er zeker van zijn dat hun punt onder de aandacht komt, dan kunnen zij dat van tevoren mailen aan info@cultuurplatformsoest.nl zodat de gespreksleider er rekening mee kan houden.

De toegang is gratis, aanmelden is niet nodig. Het debat begint om 20.00 uur en eindigt ca. 21.45 uur, waarna er gelegenheid is nog even informeel na te praten. De zaal is open vanaf 19.30 uur en het Cultuurplatform biedt de bezoekers een kop koffie of thee aan.

 


Nieuwsoverzicht

Partners

RETO
Gemeente Soest
Uit in Soest