Kennismaken met leden van het Cultuurplatform.

15-05-2018

Het bestuur van het Cultuurplatform bezoekt met regelmaat haar leden om nader kennis met ze te maken. We doen hier op de site verslag zodat ook de andere leden kunnen zien wat deze leden voor de Soester cultuur betekenen.

Bezoek aan de Soester Boerendansgroep
(bron foto: www.soesterboerendansgroep.nl)

Het Cultuurplatform heeft de laatste tijd een aantal bezoeken aan leden afgelegd om ze beter te leren kennen. Iedere keer is het geweldig interessant en stimulerend om de ins en outs van een kunstenaar of culturele organisatie te leren kennen.
Op 5 april zijn wij op bezoek geweest bij De Soester Boerendansgroep, die haar donderdagse oefenavond houdt in (voormalig) Groot Engedaal.
Echte zeer oude Soester cultuur.
Het was een vrolijke avond, met praten bij de koffie, dansen oefenen en aan het eind een glaasje toe. En wij mochten op een ogenblik ook een nummer meedoen (Babyloontje).  De dansen gaan bijna allemaal op oude liedjes die een verhaal vertellen; de dans is er een verbeelding van, een klein toneelstukje.
Er zitten dansen bij die verbazend lichtvoetig en elegant zijn, bij andere liederen geeft het gekletter van de klompen een effect dat lijkt op de ritmes van tap-danse of castagnetten. Fysiek is het goed te doen voor alle leeftijden, en een aantal jaren geleden was er zelfs ook een kinderdansgroepje.

Afgelopen 13 maart  bestond de Boerendansgroep precies 60 jaar. Op het ogenblik hebben ze 15 leden, dat betekent 6 paren, 1 extra lid en 2 accordeonisten.  In de toptijd was dat ruim twee keer zoveel. Bij de oprichting in 1958 was er een voorselectie: de dansers moesten lid zijn van de JBTB (Jonge Boeren en Tuindersbond) èn katholiek.

De leden oefenen van oktober tot en met april, zodat ze foutloos de zomer-optredens in kunnen gaan. Voor een deel zijn dat  optredens van de Soester Boerendansgroep alleen, soms met de Folkloristische dansgroep Gooi en Eemland bestaand uit de “Klepperman van Elleven” en de “Eemlanddansers” uit Hoogland.  Daarvoor wordt dan een paar keer met de andere groep geoefend.  Bijvoorbeeld is het optreden met Hemelvaartsdag (bij de Oude Ambachtenmarkt ) een samenstelling met Laren en Hoogland.
Er komen ieder jaar regelmatig meerdere buitenlandse aanvragen bij de Soester boerendansgroep binnen, uiteraard is klompendansen in andere landen helemaal bijzonder. De groep is te klein om hieraan te voldoen , dus als ze gaan is het veelal in samenwerking met Hoogland en Laren, ze gaan dan ook extra gezamenlijk oefenen. 

Deze avond zijn we ook goed bijgepraat over Soester geschiedenis en cultuur.
Er is van oudsher een binding met het Soester Gilde. Bijvoorbeeld Babyloontje is een dans die iedere 4 jaar om de Gilde- Lindeboom op de kop van de Grote Melmweg wordt gedanst ( Babyloontje is een soort Soester versie van Romeo en Juliet) Dit gebeurde ook al 300 jaar geleden. In de jaren 60 is daar weer leven in geblazen. In 2019 is er weer een ‘Teerjaar’. Dit is een vierlijkse traditie van het Gilde. In het teerjaar worden opbrengsten van de landerijen (Gildepot) verteerd.
Er wordt op klompen gedanst vanwege het effect, maar  het is historisch eigenlijk niet juist. Er wordt gedanst in het zondagse  Kostuum van Rond 1900, en op zondag droeg men schoenen.  Klompen zijn voor door de week.

De Soester Boerendansgroep heeft geen subsidie, ze redden het op de contributie van €30 per jaar.
De organisatie drijft geheel op vrijwilligers. Van de contributie wordt de oefenruimte betaald, soms worden de sieraden er uit betaald en er wordt (in Rouveen) stof voor gekocht om kleding van te maken.  Kleding en sieraden zijn in een aantal gevallen van de stichting en zijn in bruikleen bij de leden.
Zoals bij zovele organisaties het geval is,  zou de Soester Boerendansgroep graag wat nieuwe (jongere) leden krijgen.
Kijk op soesterboerendansgroep

Wij vonden het een machtig gezellige avond met aardige mensen. We raden mensen die gezellig willen dansen, met gevoel voor oude dorps-cultuur en in goed gezelschap, om eens bij de Soester Boerendansgroep te gaan kennismaken.


Nieuwsoverzicht

Partners

RETO
Uit in Soest
Gemeente Soest