Kennismaken met leden van het Cultuurplatform.

11-07-2018

Het bestuur van het Cultuurplatform bezoekt met regelmaat zijn leden om nader kennis met ze te maken. We doen hier op de site verslag van, zodat ook de andere leden kunnen zien wat deze leden voor de Soester cultuur betekenen.

Bezoek aan Kunstmagneetschool De Egelantier

Tijdens ons bezoek aan Kunstmagneetschool De Egelantier hebben we gesproken met Marijke Kemp, directeur van de school. Het was een inspirerende ontmoeting, wij waren zeer onder de indruk van wat Marijke ons vertelde en liet zien.

De Egelantier heeft gekozen voor het concept ‘Kunstmagneetschool,’ de kunst is een magneet, het maakt leren en beleven aantrekkelijk. Er is naast de verplichte kennisvakken zoals taal, rekenen, lezen en wereldoriëntatie, veel aandacht voor muziek en beeldende vorming. Door dit soort vakken kan het zelfvertrouwen van kinderen groeien. Ooit is aangetoond dat bezig-zijn-met-kunst kinderen slimmer maakt. De ochtenden zijn voor reguliere vakken,  instructie. Het niveau van de leerling bepaalt in welke groep hij/zij les krijgt. De groepen hebben kunstenaarsnamen in plaats van nummers. In de middag zijn de creatieve vakken aan de beurt. Die worden gegeven per leeftijdsgroep, de contacten met leeftijdsgenoten zorgen voor de sociale aansluiting.

Het onderwijs wordt veel in projectvorm gegeven. Als bijvoorbeeld de 17 eeuw centraal staat, gaat dat over kunst in die tijd, maar worden ook de geschiedenisles, de aardrijkskundeles, de taalles en de sociale verhoudingen in die tijd daarin meegenomen. Een lesvorm die heel geschikt is voor een heel gedifferentieerd leerling-publiek.

De Egelantier is ook een Positive Behavior Support-school. Niet verbieden, maar de positieve regel aanbieden. Dat zie je ook overal in de  positieve regelbordjes in de lokalen en de gangen.

De Egelantier zit in het gebouw De Plantage aan de Smitsweg en deelt dat gebouw onder andere met een naschoolse opvang, een peuterspeelplaats, met Balans en met het Sociaal Juridisch Informatiepunt. De Plantage is typisch een gebouw van rond de eeuwwisseling waarbij het concept ‘brede school’ opgeld deed en het gebouw een algemene functie voor de buurt moest hebben. Door meerdere organisaties te huisvesten kunnen er algemene functies gedeeld worden (theaterzaal, gymlokaal, keuken, etc). Daardoor zijn er voor allen meer faciliteiten mogelijk.

De school is een plaats in de buurt waar kinderen en volwassenen met verschillende culturele en religieuze achtergronden elkaar ontmoeten. Vanuit een openbare achtergrond is het een ontmoetingsplaats, waar kinderen en volwassenen met elkaar en van elkaar kunnen leren.

In het gebouw zijn veel kunstuitingen van de leerlingen te zien. Je krijgt zo meteen een goed beeld van de centrale plaats die kunst en cultuur innemen in het dagelijks leven van de leerlingen.

Smitsveen is een zeer gemengde wijk, op De Egelantier zitten veel kinderen met een allochtone achtergrond. De Egelantier geeft thuis nabij onderwijs waardoor er ook veel kinderen met een niveau van SBO (Speciaal Basis Onderwijs) de school binnenkomen; ook die krijgen zo mogelijk een plek op deze school.

Het streven om alle kinderen met taalachterstand toch goed voorbereid de wereld in te sturen staat hoog in het vaandel. De scores bij de inspectie zijn goed.
Niet alleen leerlingen, ook vrijwilligers zijn bij De Egelantier heel welkom. Zo is er bijvoorbeeld altijd plaats voor extra handen bij het crea blok in de middag. Dus wie zich aangesproken voelt!

Al met al waren wij zoals gezegd erg onder de indruk van deze prachtige, creatieve en vooral verbindende school waar de bevlogenheid voor de kinderen én voor kunst en cultuur je uit alle hoeken tegemoet straalt!


Nieuwsoverzicht

Partners

Uit in Soest
RETO
Gemeente Soest