Nieuws van Spinoza Kring Soest

28-08-2018

CURSUS/STUDIEGROEP
Spinoza's Briefwisseling

Dr. Henri Krop.

Na de dood van Spinoza in 1677 lieten zijn vrienden in het Nederlands en Latijn de Opera Posthuma verschijnen. Omdat zij meenden dat de lezer van de Ethica en de Staatkundige Verhandeling bij de lectuur wel enige hulp kon gebruiken voegden zij er een zorgvuldige selectie van brieven aan toe, die ‘veel aan de verheldering zouden kunnen bijdragen’.
Deze Briefwisseling is zo bedoeld als inleiding op de studie van de Ethica door de discussie van Spinoza met zijn tijdgenoten over controversiële thema’s weer te geven.
In zeven bijeenkomsten bespreekt Henri Krop dit debat over Spinoza’s aanstootgevende visie op God, de natuur, de vrijheid en zijn verwerping van het bijgeloof en het kwaad.
Cursisten kunnen De Briefwisseling met korting bestellen bij de Spinozakring Soest.

Cursusprijs: €  220,00 of  € 253,00  incl. boek.
Data:              2018: Zaterdag:  27/10 -  17/11 - 15/12.
                        2019: Zaterdag:  26/1 - 23/2 -  30/3 - 20/4.
Tijd:               14.00 tot 16.00 uur.
Betaling:        voor 14 september op NL 44 INGB 0001988601 t.n.v. S.C. Pasman - Sakkers
Inschrijven via:  www.spinozakringsoest.nl

LEZING
De God van Spinoza

Dr. Ton de Kok

In zijn boek geeft Ton de Kok een duidelijke en begrijpelijke opbouw van Spinoza’s Godsbeeld, waarbij hij laat zien dat die niet zomaar uit de lucht komt vallen. Een aantal natuurfilosofen gingen hem voor. Daarvan ligt Democritus met zijn kosmos die gestuurd wordt door onverbiddelijke, noodzakelijke natuurwetten nog het dichtstbij Spinoza. Daarbij maakt Spinoza ook gebruik van de in zijn tijd snel ontwikkelende wetenschappen.
Het boek is op een lichtvoetige en begrijpelijke manier geschreven en leest als een trein. De lezing zal dus minstens zo veelbelovend zijn.

Datum: Zaterdag 3 november 2018.
Tijd:      14.00 tot 16.00 uur.
Kosten: € 25,00 contant en gepast aan de zaal
              € 22,50 bij vooruitbetaling op NL 44 INGB 0001988601
              t.n.v. S.C. Pasman - Sakkers
Aanmelden: info@spinozakringsoest.nl

SYMPOSIUM
Het leven als ketter in de 17e eeuw.

350 jaar geleden, in 1669, bezweek Adriaen Koerbagh aan de ontberingen in het rasphuis.
Een jaar daarvoor was hij veroordeeld tot het in het openbaar afhakken van zijn rechterduim, het doorsteken van zijn tong met een gloeiende priem, dertig jaar gevangenisstraf en het verbranden van al zijn boeken. En dat allemaal omdat hij zijn boek Een licht dat schijnt in duistere plaatsen in het Nederlands had gepubliceerd.
Vanwege dit gedenkjaar wijden we een symposium aan deze vrijdenker, die toch een beetje in de schaduw van zijn goede vriend Spinoza heeft gestaan.

9.30 - 9.45      Ontvangst met koffie/thee en cake.
9.45                 Welkomstwoord door Gonny Pasman.
10.00-11.15    Bart Leeuwenburgh over leven en werk van Adriaan Koerbagh.
11.15-11.30    Koffie/thee pauze.
11.30-12.15    Dirk Herderschee over Giulio Cesare Vanini, die werd verbrand om zijn "ketterse" ideeën.
12.15.12.30     Afsluiting van de ochtend.
LUNCH:         Soep, broodjes, sandwiches, fruit, koffie, thee en fris
14.00-15.30    Henri Krop: Spinoza en Koerbagh.
15.30-15.45    Koffie/thee pauze.
15.45-16.15    Acteur Fred Gabor: gegrepen door Koerbagh.
16.15-16.30    Afsluiting.

Datum:        Zaterdag 9 maart 2019.
Tijd:             9.30 tot 16.30 uur.      
Kosten:        €  125,00  inclusief 3 x koffie/thee en lunch
Betaling:      voor 1 februari op NL 44 INGB 0001988601 t.n.v. S.C. Pasman - Sakkers
Inschrijven via:  www.spinozakringsoest.nl
Uw deelname is definitief na ontvangst van de betaling.
Minimaal aantal deelnemers: 20 personen.


Nieuwsoverzicht

Partners

Gemeente Soest
RETO
Uit in Soest