Schilder/teken wedstrijd met als thema ‘Schilder/teken een monument’

06-03-2019

De voorbereidingen voor de Open Monumentendagen op 14 en 15 september in de gemeente Soest zijn in volle gang. Het landelijk thema voor 2019 is ‘Plekken van Plezier’ met drie onderliggende thema’s te weten: Kunst, Cultuur en Muziek. In de gemeente Soest proberen we zoveel als mogelijk aan te sluiten bij het landelijk thema. Een onderdeel van het lokale programma is een schilder/teken wedstrijd met als thema ‘Schilder/teken een monument’. Het comité Soest nodigt schilders/tekenaars -zowel hobbyisten als professionals – uit om mee te doen aan deze wedstrijd. De keuze van het te schilderen of te tekenen monument kiest de deelnemer/deelneemster zelf. Het hoeft geen historisch monument (rijks- of gemeentelijk monument) te zijn. U schildert een pand/gebouw wat door uw bril gezien voor u een monument is. De inzendingen worden op 14 en 15 september tentoongesteld in de Oude Kerk, Parochiehuis ‘De Sleutel’ van de Petrus en Pauluskerk en museum Soest. Op 14 september zullen drie juryleden de schilderijen beoordelen en vast stellen wie de 1e tot en met 3e prijs heeft gewonnen. Ook wordt er een publieksprijs ingesteld. Het publiek wat op 14 en 15 september de drie eerder genoemde gebouwen bezoekt in het kader van de Open Monumentendagen krijgen een formulier uitgereikt waarop ze kunnen aangeven wat voor hen het mooiste schilderij is. De formulieren worden uitgereikt bij de start van de fietstocht ( die ook door het comité wordt georganiseerd) bij museum Soest. De prijzen worden op een later tijdstip uitgereikt door wethouder mevr. Nermina  Kundić (o.a. portefeuille Kunst en Cultuur).


Nieuwsoverzicht

Partners

Gemeente Soest
Uit in Soest
RETO