Cultuurplatform spreekt zich uit tegen bezuinigingen op cultuur

05-11-2019

Geacht college, geachte raadsleden,

Dank dat ik hier de gelegenheid heb om namens het Culturele Veld te spreken.

Onze gemeente heeft een groot en divers cultureel aanbod en dat moet natuurlijk behouden blijven. Want cultuur heeft artistieke, maatschappelijke én economische waarden. Cultuur is noodzakelijk voor de ontplooiing van mensen en voor de ontwikkeling van creativiteit. Cultuur vormt het bindmiddel bij uitstek om mensen samen te laten leven en beleven. Kortom, kunst en cultuur dragen in belangrijke mate bij aan de aantrekkelijkheid van onze gemeente.

En ja, cultuur heeft óók een belangrijke economische waarde. Een goed cultureel aanbod draagt ertoe bij, dat mensen in de gemeente Soest willen wonen, leven en werken. En trekt tevens bezoekers van buiten onze gemeente.

Ik heb er de huidige Cultuurvisie nog eens op nagekeken en wat staat daar...

De maatschappelijke en artistieke waarden van cultuur dragen bij aan de Soester samenleving als geheel. Cultuur verbindt...

Ook oud-minister Bussemaker wordt daarin aangehaald:

Cultuur heeft een eigen waarde die niet alleen te vatten is in termen van sociale en economische effecten of verbinding met andere beleidsterreinen.
Uit de intrinsieke waarde van kunst en cultuur vloeien de belangrijke maatschappelijke en economische waarden voort.

Er wordt zelfs een toekomstbeeld geschetst…

“In 2020 heeft de gemeente Soest een dynamisch, gevarieerd en onderscheidend cultureel aanbod…  en verder…  In de omgeving staat de gemeente Soest bekend als een bruisende culturele gemeente waardoor mensen in Soest en Soesterberg willen wonen, leven en werken”

Prachtige zinsneden na de zware bezuinigingen van 2014 / 2015 die voor de culturele sector in onze gemeente zwaar uitpakten. Totaal 500.000 euro, waarbij de grootste klappen vielen bij Idea en de Muziekschool.

Vervolgens kregen we ook nog het cultureel ondernemerschap in de schoot geworpen.

De afgelopen jaren hoorden we van verschillende kanten uit het gemeentehuis dat het zo fantastisch is dat er op cultureel gebied zo veel gebeurt in onze gemeente. Wat mooi van al die blije vrijwilligers. Een zekere trots was regelmatig merkbaar. Vooral zo doorgaan!...

Om dan nu maar weer eens de toch al botte kaasschaaf te halen over dat laatste korstje wat nog over is. Bezuinigingen op cultuur oplopend tot € 120.000 in 2023 is gewoon een drama!! En sommige culturele organisaties worden als huurder ook nog eens getroffen door de forse ozb-verhoging.
Wat voor signaal geef je dan af?...

Want zoveel besteden we in onze gemeente niet aan cultuur in vergelijking met andere...

Veenendaal bijvoorbeeld 62,- per inwoner per jaar
Zeist zelfs 68,- en De Bilt 59,-
En Soest?... slechts 46,- per inwoner per jaar

We begrijpen dat je als gemeente steeds meer moet terugvallen op vrijwilligers maar je moet ze wel gemotiveerd houden. Binnen de culturele sector zijn er bijna 700 actief!
Bij organisaties als Artishock, Museum Soest en Cabrio, maar ook bij orkesten, koren, toneelverenigingen, etc. Vrijwilligers die zich gekend en ondersteund willen voelen door gemeente en politiek. En dat geldt natuurlijk ook voor de professionele krachten!

Maar als we zo doorgaan zijn straks al die blije vrijwilligers en professionals niet zo blij meer! Dan staan we straks in ons mooie nieuwe cultuurcentrum aan de Dalweg, maar is er weinig meer over van wat in de afgelopen jaren is opgebouwd.

Dat moeten we toch niet laten gebeuren!
Daarom doe ik namens het Culturele Veld een dringend beroep op de raad om af te zien van deze nieuwe bezuinigingen op Cultuur.

Ik dank u voor uw aandacht.

(31 oktober 2019)


Nieuwsoverzicht

Partners

RETO
Gemeente Soest
Uit in Soest