De Soester Kring organiseert op woensdag 4 december een lezing door Jan Postema over “Werken en denken van Paul Klee”

10-12-2019

Het leven van een productief multitalent belicht

Tijdens deze lezing wordt het leven van beeldend kunstenaar en denker Paul Klee (1879-1940) behandeld. Paul Klee maakte meer dan 9000 werken. Hij was lid van de Blaue Reiter en het Bauhaus. Hij was zeer muzikaal en schreef ook boeken, essays en brieven.
In 1918 schreef Klee Schöpferische Konfession. Wat wilde hij hiermee? Zijn werk was volgens de nazi’s entartet. Klee reflecteerde op zijn eigen werk; wat bedoelde hij met: ‘Kunst geeft niet het zichtbare weer, maar maakt zichtbaar?’
Klee was een expressionist en had grote invloed op andere kunstenaars, ondermeer op de leden van de Cobra-beweging. Wat zegt zijn werk ons? Klee was ook dichter. Hoe verhielden de dichter, de schilder en de denker die Klee was zich tot elkaar?
Deze lezing heeft een interactief tintje: Jan de Bas laat veel werk van Klee zien, analyseert het plenair, zet aan tot discussie en laat de deelnemers een enkele opdracht erover maken.
Lezing door dr. Jan de Bas (cultuurhistoricus). Hij richtte in 2007 de Filosofiegroep Rotterdam op en publiceerde diverse boeken over cultuurhistorische onderwerpen.

Entree € 5,- inclusief koffie en thee, aanmelden niet nodig, zaal open om 9.30 uur

Kijk ook op: www.desoesterkring.nl


Nieuwsoverzicht

Partners

Gemeente Soest
Uit in Soest
RETO