lezing bij de Soester Kring op 4 maart.

26-02-2020

De geschakelde mens

Drs. Helene van Gelder, filosofe laat ons zien hoe het huidige tijdperk van het neoliberalisme plaats kan maken voor een meer sociaal ingestelde mens, met oog voor zijn omgeving.

De geschakelde mens - een ethiek van de moed -

In een wereld vol verwarring, en vol dreigingen van verschillende aard, waar vaste kaders en absolute waarheden verdwenen zijn, hebben we als mensen alleen nog maar elkaar, met als bindend beginsel: het behoud van de aarde.
Willen we verder komen dan zullen we de koers van het bewierookte individu moeten verleggen. Wat we nodig hebben is: de open geest van de socius – de mens als het gemeenschapsdier dat z’n vermogen tot denken en communiceren inzet om samen te werken aan een houdbare toekomst voor allen.
Op deze avond gaan we met zevenmijls laarzen door een stuk geschiedenis om het kantelpunt te vinden van het neoliberalisme met z’n verzelfstandigd marktmechanisme naar de geschakelde mens, die de moed in zich draagt om eigen kleine waarheid op tafel te leggen en open te staan –weliswaar onder behoud van eigen regie– voor de (soms haaks daarop staande) kleine waarheden, ingebracht door de ander.
In het proces van schakelen kunnen we dan met elkaar een (tijdgebonden) optimale oplossing vinden voor de problemen in deze wereld en met het oog op de continuïteit van de aarde.

Zie ook www.desoesterkring.nl

In de Rembrandtkapel, Rembrandtlaan 20 te Soest. Aanvang: 10.00 uur
Entree € 5,- inclusief koffie en thee, aanmelden niet nodig, zaal open om 9.30 uur


Nieuwsoverzicht

Partners

Gemeente Soest
RETO
Uit in Soest