Avondmuziek in de Oude Kerk van Soest

11-05-2020

Zondag 7 juni
Aanvang 19.00 uur

Verfolgter Geist, Wohin?
Cantate van G. Ph. Telemann

De ‘Avondmuzieken’ in de Oude Kerk van Soest zijn vieringen van een klein uur waarin klassieke muziek en poëzie centraal staan, op het snijvlak van cultuur en spiritualiteit. Vier keer per jaar wordt een prachtig programma geboden met muziek en teksten om bij te verwijlen.

Op zondag 7 juni voert cantor-organist Gonny van der Maten samen met tenor Falco van Loon, hoboïste Hanna Lindeijer en celliste Inja Botden de cantate Verfolgter Geist, Wohin? van Georg Philipp Telemann uit. Als organist speelt Gonny van der Maten een aantal bewerkingen van Allein Gott in de Höh’ sei Ehr van Johann Sebastian Bach. Janneke Bron zorgt voor voordracht van poëzie en proza.

Deze eerste zondag na Pinksteren heet van oudsher Trinitatis, de zondag van de Drie-eenheid: Vader, Zoon en Geest. Het is een apart feest in de reeks van kerkelijke feesten, hier wordt niet zozeer iets gevierd dat ooit gebeurd is, maar vooral iets wat geloofd wordt. Het is een feest van de theologie, van de geloofsbelijdenis, het Credo.
Dat Credo moet niet worden opgevat als een vaststaande waarheid, maar veel meer als een zoeken naar woorden voor een geheimenis dat zich alleen laat vatten in beeldende woorden, in poëzie, en muziek. Het is als een tasten naar het geheim dat ons leven omvat.
Willem Barnard, die vele liederen heeft gedicht, schreef eens: ‘Trinitatis, zondag van de Drie-eenheid, kunnen wij maar het beste vieren door een goed lied te zingen.’
Van dat geheim rond ons leven zingt ook de cantate die in deze Avondmuziek zal klinken.

Deze Avondmuziek in corona-tijd is te beluisteren via
https://kerkdienstgemist.nl/stations/687-De-Oude-Kerk-Soest

Gewoonlijk wordt na afloop een vrijwillige bijdrage gevraagd, omdat aan de Avondmuzieken kosten verbonden zijn. Ook nu is een vrijwillige bijdrage meer dan welkom. Donaties kunnen worden overgemaakt (ANBI) op NL69 RABO 0379993694 t.n.v. wijkkas Oude Kerk, onder vermelding van Avondmuziek

De Avondmuziek biedt een aansprekend en zinrijk moment vanuit een bijzondere plaats.
Protestantse Gemeente Soest, Oecumenische vierplek ‘De Oude Kerk’, Torenstraat 1 Soest. Aanvang: 19.00 uur.
https://kerkdienstgemist.nl/stations/687-De-Oude-Kerk-Soest

Meer info: www.geloveninsoest.nl


Nieuwsoverzicht

Partners

Uit in Soest
Gemeente Soest
RETO