Beleidsplan Recreatie en Toerisme 2012 – 2020 Gemeente Soest

12-01-2012
Op 19 december jl. is het beleidsplan Recreatie en Toerisme 2012 - 2020 uitgebracht. Daar dit beleidsplan en de effectuering hiervan ook voor het Kunst en Culturele klimaat binnen Soest en Soesterberg van groot belang kan zijn, willen wij graag een reactie hierop geven. Allereerst willen wij de gemeente Soest en het Toeristisch Platform complimenteren met de daadkrachtige wijze waarop het dossier recreatie en toerisme de laatste jaren wordt opgepakt. Werd in 2008 reeds het Sociaal economisch beleidsplan “Soest....groei in balans” uitgebracht, nu kan worden doorgepakt met concrete stappen de recreatie en het toerisme aangaande.
 
Lees verder

Nieuwsoverzicht

Partners

RETO
Uit in Soest
Gemeente Soest