Reactie op de Van Weedestraat plannen

01-11-2009

Het bestuur van de Stichting Cultuurplatform Soest is op hoofdlijnen unaniem enthousiast over de voorgenomen plannen van de gemeente Soest met betrekking tot de van Weedestraat.

Zij hoopt dat het korte termijn denken plaats zal maken voor een lange termijn visie in het belang van de huidige bewoners en onze toekomstige generaties.

Het Cultuurplatform Soest pleit al vanaf haar oprichting (2002) voor een sfeervoller Soest, waarbij:

 • Soest een aantrekkelijker (hoofdwinkel)centrum krijgt waarin zichtbare ruimte voor kunst en culturele uitingen
 • Soester inwoners niet het gevoel houden in Soest alleen slechts de boodschappen te kunnen doen, maar naast een fraaie winkel-promenade ook gezellig uit moeten kunnen gaan in plaats van hiervoor op Amersfoort of Baarn aangewezen te zijn.
 • Het vergunningenbeleid rond horeca en terrasvoorziening ruimhartiger wordt
 • De Soester cultuur, arrangementen kan maken met de Soester horeca voor optredens aldaar
 • In een sfeervolle (tijdelijke) “muziektent” in de lente en zomer koffieconcerten kunnen worden gegeven
 • Er naast het filmtheater in Artishock, ruimte komt voor een echte bioscoop
 • Er ruimte komt voor een aantrekkelijke uitgaansgelegenheid voor jongeren

Het Cultuurplatformbestuur is hierbij van mening dat:

 • De parkeervoorzieningen dusdanig dienen te zijn, dat omwonenden geen ernstige hinder gaan ondervinden
 • De 1% regeling voor kunst in de openbare ruimte wordt toegepast
 • De lichtarchitectuur een functionele, doch sfeervolle uitstraling dient te hebben. (geen hoge stalen masten met een spotje)
 • Enige versobering zou kunnen worden toegepast. Denk hierbij aan het (voorlopig) achterwege laten van de fonteinen.
 • Het geschetste paviljoen (model 1), met omliggend zomerterras bij de ingang vanaf de Burg. Grothestraat gebruikt zou kunnen worden voor de VVV/ANWB, e.e.a. in nauwe samenwerking met het Cultuurpunt.
 • Een sfeervolle winkel / horeca promenade vanuit cultureel oogpunt ook haar positieve neveneffecten zal hebben op de toeristische aantrekkelijkheid van Soest.

Soest 1 november 2009


Nieuwsoverzicht

Partners

RETO
Gemeente Soest
Uit in Soest