Nota overleg Vliegbasis Soesterberg

18-02-2009

Overleg op 18 februari 2009 op het Provinciehuis in Utrecht

Aanwezig: Katja de Haan (Prov.Utrecht), Ad van Dongen (Gem. Soest), Mia Michels (KdK), Bert Smit (Vrz. Cultuur Platform Soest) Dik Stroband (GIS)

CC. Toeristisch Recreatief Platform Soest:
Paul Martens, Antonio vd Hengel, Henk van Asch

CC. Provincie Utrecht:
Mv. Saliha Bouzahra, e-mail:   saliha.bouzahra@provincie-utrecht.nl

CC. Gemeente Soest:
Wethouder T. Middelkoop, Nynke Minkema

1. Voorstelrondje

2. Katja geeft de verdere procedure en timing van het project aan.

 • 9 maart komt het eindconcept beschikbaar ter verdere beoordeling in mei (hoorzitting 18-5) en besluitvorming op 11 juni in de raden van Zeist, Soest en Provinciale staten.
 • Het plan betreft in eerste instantie het ecologisch gebied incl. defensiemuseum met omgeving en bezoekerscentrum. Verdere ontwikkelingen in de toekomst is een dynamisch proces dat per onderdeel zal worden beoordeeld op haalbaarheid en wenselijkheid, alsmede op het passend zijn binnen en langs de ecologische hoofdstructuur ter plaatse.
 • Onderstaande hoofdthema’s (reeds eerder door Ad van Dongen aangegeven), vormen de leidraad van het project.

Hoofdthema’s

Cultuur historische waarden (incl. defensie museum)

Natuur

Duurzaamheid

Informatie/recreatie en bezoekerscentrum

3. Een discussie volgt omtrent de wenselijkheid van een interessante en haalbare  recreatieve  omgeving, startend bijvoorbeeld vanuit een punt, de parkeerplaats…………...

Start recreatie vanuit één punt / parkeerplaats:(gezin met pa/ma, een jongen en twee meisjes)

Waar gaan de gezinsleden naar toe…………..??

A) Defensie museum

 • Vormt het (voorlopig) hoogtepunt van het recreatief gebied
 • Hieraan zal mogelijk een kinderspeelplaats worden toegevoegd

B) Bezoekerscentrum incl. uitkijktoren

 • Mogelijkheden voor een kabelbaantje vanuit uitkijktoren naar landgoed De Paltz werd door de Soesters naar voren gebracht.

       C) De Paltz: Concerten / kunst-expositie’s / ivn-wandeling / restaurant / Nationaal kabouterbos

 • Katja geeft aan dat De Paltz in de Ecologische Hoofdstructuur ligt.
 • Volgens Katja liggen hier serieuze mogelijkheden voor een nadere samenwerking met het Cultuurplatform, waarbij gedacht kan worden aan exposities, atelierruimte, concerten etc. Hierover zal de provincie met het cultuurplatform in overleg treden. (Stefanie Taylor)
 • Een nationaal Kabouterpark zal in het verdere proces naar voren kunnen komen, edoch…..het mag aldaar geen soort Efteling worden.
 • Mogelijkheden voor een bos-speelplaats vanuit Logiesgelden Soest dient ook in een later stadium te worden besproken.

D) Wandel en fietspark incl. vredesbeeldentuin

 • Het idee van het Cultuurplatform voor een wandel- en fietspark met inrichting als “Vredes-beeldentuin” wordt door de projectgroep als bijzonder interessant ervaren. Hierbij zal het tevens mogelijk zijn voor alle betrokkenen rond historische (vredes)taken (familie/uitgezonden militairen/Amerikanen), om in het natuur vredesbeeldenpark een (gedachtenis)wandeling door het Vredespark te maken.
 • Katja gaf aan dat Ella Derksen van het centrum voor de kunst in Utrecht hierover ook ideeën heeft aangereikt. Mogelijk dat er een gesprek kan plaatsvinden met het projectbureau, Centrum voor de Kunst en het Cultuurplatform. (Derksen@cbk-utrecht.nl Tel: 030-2307925)

E) Jaarlijkse openluchtmanifestatie (multi-cultifestival)

 • Is in principe mogelijk, mits vooraf vergunning zal worden gevraagd en dit geen verstoring oplevert binnen de ecologische hoofdstructuur / broedseizoen.
 • Katja geeft aan dat Defensie de eerste gegadigde is als het om planning van evenementen gaat. (o.a. Modelvliegtuig dagen)
 • Vraag: Bij wie zal een vergunning voor andere evenementenorganisaties moeten worden aangevraagd?

F) Natuurgolfbaan (is bij meerderheid Raad afgewezen)

 • Kwam niet tijdens de vergadering in detail aan de orde in afwachting van de speciale raadsvergadering daarover op 2 maart in Soest.

G) Shelters tbv beperkte culturele bestemming

 • Het gebruik van shelters tbv kleinschalige en rustige kunst en culturele bestemmingen is mogelijk en zal verder worden opgenomen. (Cultureel broeddorpje)
 • Let op Soest, andere gemeenten azen hier ook op !!!

      NOTE

Nu de lightrail verbinding tussen station Den Dolder en het museumgebied door te hoge kosten is afgeblazen, pleiten wij voor de mogelijkheid via de NS dmv Internet, treinkaartjes te reserveren naar station Den Dolder met de mogelijkheid plaatsen in een paardentram per tijdstip mee te reserveren. Deze loopt door het natuurgebied direct (+/- 25 minuten) naar het museumgebied.

Notulen:  Bert Smit


Nieuwsoverzicht

Partners

Uit in Soest
RETO
Gemeente Soest