Reactie Cultuurplatform op plannen Vliegbasis Soesterberg

23-04-2008

Reactie Stichting Cultuurplatform Soest
Aan: Projectleiding Hart van de Heuvelrug

Datum: 23 april 2008

LS,

Graag willen wij U bedanken voor de interessante toelichting op de (concept)plannen m.b.t de Vliegbasis Soesterberg op 21 april jongstleden.

De waarde die gehecht moet worden aan de natuur op en rond de huidige vliegbasis Soesterberg achten wij hoog. Deze waarde moet dan ook niet worden aangetast. Dat sluit niet uit dat er geen andere mogelijkheden op het terrein zijn dan uitsluitend natuurbestemming en recreatie.

De natuurwaarde kan ook worden behouden als al lang aanwezige bebouwingen, zoals de shelters en andere gebouwen, gebruikt zouden gaan worden voor een culturele bestemming.

Wij denken dan aan:

  • Inzet voor vormen van de creatieve industrie, als atelierruimte, voor decorbouw en -opslag, als thuisbasis voor toneel- of opera gezelschappen of repetitie ruimten voor Culturele organisaties binnen onze gemeente.
  • Incidenteel, op momenten als de natuur dat toelaat, als klein theater voor kleine producties,  of openlucht producties bijvoorbeeld in de vorm van een mini Oerol.
  • Hiernaast zou een kunst en cultureel themapark de historie door middel van een beelden- wandel- en fietsroute kunnen versterken. Denk hierbij aan het thema “Vrede” dat in al haar facetten (historisch, actueel en toekomstgericht, door kunstenaars kan worden uitgewerkt en in het thematisch vredespark kan worden weergegeven.
  • De door de Provincie recentelijk aangekochte locatie "De Paltz", waaronder het hoofdgebouw, zouden wij (ook) willen bestemmen voor culturele uitvoeringen (klassiek / dans / zang / toneel etc.) die zowel binnen als buiten aldaar voor een geïnteresseerd publiek zou kunnen plaatsvinden. (In het park van het Kröller Mullermuseum in Otterloo vinden deze uitvoeringen ook met succes plaats.

Het Cultuurplatform Soest, waarbij op dit moment 77 culturele organisaties en kunstenaars binnen onze gemeenschap betrokken zijn, wil graag benadrukken dat het Culturele veld van Soest / Soesterberg zowel in de planontwikkeling als in de culturele deelname na de ontwikkelfase in de toekomst, een rol op de vliegbasis wil spelen.

Wij willen zeker met U als  (master)plan opstellers meedenken over mogelijkheden die op basis van de seizoenen in harmonie zijn met de natuurlijke omgeving en daardoor worden versterkt zonder deze af te breken.

Wij wensen U alle wijsheid en succes toe.

Vriendelijke groet,
Bert Smit
Voorzitter

Stichting Cultuurplatform Soest

www.cultuurplatformsoest.nl


Nieuwsoverzicht

Partners

Uit in Soest
Gemeente Soest
RETO