Brief n.a.v. vertrek 3e Cultuurconsulent

26-02-2008

Gemeente Soest
Postbus 2000
3760 CA Soest
t.a.v. De heer T. Middelkoop, Wethouder van Cultuur

Soest, 26 februari 2008

Betreft:      Vertrek en opvolging 3e Cultuurconsulent

Geachte heer Middelkoop (Beste Teun),

Recentelijk hebben wij vernomen dat de Soester Cultuurconsulent Ineke Rutgers na zeven maanden dienstverband haar ontslag heeft aangeboden.

Wij betreuren dit zeer, temeer daar wij in Ineke een daadkrachtige enthousiaste consulent zagen die bereid was om initiatieven te nemen om hiermee de cultuur van Soest te helpen en verder te brengen.

Nu Soest helaas voor de derde keer op rij uit moet zien naar een geschikte kandidaat hebben wij als bestuur ons intern hierop beraad en komen middels deze brief graag met de volgende aanbevelingen.

  • Wij geloven stellig dat, mede gelet op verdergaande initiatieven binnen de overheid, een cultuurconsulent nu en naar de toekomst toe een belangrijke rol en schakel zal vormen voor de verbetering van het culturele klimaat.
  • Wij zijn van mening dat een aan te stellen cultuurconsulent voor wat betreft haar/zijn ambities, naast voldoende kwaliteiten in ieder geval enigszins moet aansluiten bij de realiteit binnen een gemeente als Soest.
  • Wij vinden dat het van groot belang is dat een cultuurconsulent bekend is met de Soester kunst en cultuur en daar, voor zover mogelijk, als plaatsgenoot in of bij betrokken is.
  • Wij vinden dat de cultuurconsulent vooraf bekend en akkoord moet zijn met een takenpakket dat aansluit bij haar/zijn kennis en ambities.
  • Dit takenpakket sterk activiteitgericht moet zijn met voorafgestelde meetbare doelen en herkenbaar en zichtbaar binnen het Soester Culturele veld.
  • De cultuurconsulent qua regie en/of coördinatie ook betrokken zal moeten zijn bij een aantal belangrijke Soester projecten, waaronder het Cultuurfestival en de Kunstroute.
  • Gelet op onze constatering dat de ambtelijke taken v.w.b. kunst en cultuur binnen SOW nogal versnipperd zijn (diverse mensen houden zich met kunst en cultuur bezig) en het aantal ambtelijke uren voor cultuur zeer beperkt is, doen wij wederom de suggestie om deze uren efficiënter te benutten en zelfs uit te breiden waardoor de cultuur vanuit de gemeente beter kan worden ondersteund.
  • Gezien de bovenstaande constatering denken wij dat het wellicht te overwegen valt een deel van het Cultuurconsulent-budget (+/- 1/3e) te benutten voor uitbreiding van de ambtelijke ondersteuning en het overgebleven deel (2/3e) in te zetten voor een cultuurconsulent die zich daadwerkelijk en project-/activiteitgericht met de cultuur binnen ons dorp bezig houdt.

Desgewenst zijn wij gaarne bereid onze steun, voor zover mogelijk, hieraan te geven.

 

Met vriendelijke groet,

Bert Smit
Voorzitter

cc.   Linda Visscher – Laanstra

Marianne Houkamp (Idea)


Nieuwsoverzicht

Partners

RETO
Gemeente Soest
Uit in Soest