Voorzitterschapswisseling 2008

01-01-2008

Soest, 16 januari 2008

 

Geachte,

Door middel van dit schrijven willen wij U laten weten dat onze Voorzitter, Adriaan Pothuizen te kennen heeft gegeven per 1 maart aanstaande zijn voorzitterschap neer te willen leggen.

Daar hij binnen en buiten Soest betrokken is bij een aantal organisaties die op uiteenlopende terreinen actief zijn, wil hij in de komende tijd zijn prioriteiten verleggen.

Het bestuur heeft aangegeven het vertrek van Adriaan Pothuizen te betreuren, maar zijn besluit te respecteren.

Het bestuur heeft Bert Smit gevraagd het voorzitterschap op zich te willen nemen.

Bert heeft hierop positief gereageerd en zal als zodanig per 1 maart Adriaan’s rol overnemen.

Bert heeft zo’n zes jaar geleden samen met Werner Paans en Jan Visser het Cultuurplatform opgericht en is al die jaren als bestuurslid actief betrokken geweest bij de kunst en cultuur in Soest. Binnen het bestuur was hij actief als secretaris/penningmeester. Hiernaast was hij commissielid voor de Gemeentelijke Kaderstelling Cultuurvisie, eindverantwoordelijk voor de eerste vier Cultuurfestivals, voorzitter van de Denktank “Culturele impuls 2006” en mede-oprichter van de Stichting Cultuurfestival Soest.

Binnen afzienbare tijd hopen wij bekend te maken wie Bert opvolgt als secretaris en penningmeester.

Wij vertrouwen erop dat onder Bert’s leiding het Cultuurplatform op de ingeslagen weg kan doorgaan om de kunst en cultuur van Soest op een (nog) hoger plan te brengen.

 

Met vriendelijke groet,

Het Cultuurplatform bestuur


Nieuwsoverzicht

Partners

Uit in Soest
Gemeente Soest
RETO